Vitus was born November 5th 2008. When he was born, the first thing we noticed was that he didn´t scream. He was very floppy, and the doctors needed to ventilate him, and we were transferred to another hospital that could manage his symptoms better.

After 1 month he came off full-time ventilation, went onto CPAP and got transferred back to our own hospital.

At the age of 5 months we finally got him home. But Vitus had a cardio arrest on his 6th month birthday, due to a collapsed lung. The doctors brought him back, and he fought bravely, and has been able to regain most of his lost skills.

Vitus is now 14 months old, and he is a happy little boy – but he has a lot of temper too (he gets that from his mother :))!! He enjoys playing with his toys, watching Postman Pat and Garfield, but gets very mad when the show’s over 🙂 . Most of the time he has to lie down, but we are training and helping him to sit upright in his new supporting wheelchair. Vitus now sleeps at night with BiPAP ventilation, which helps him enormously by expanding his lungs so that he can enjoy the days without any respiratory support, except CPAP ventilation if he has a cold. Vitus is not trached, and we have decided it should stay that way. Vitus can’t swallow, so he gets food through a MicKey tube directly into his stomach.

Vitus’ story in Danish:

Vitus blev født d. 5. november 2008. Det første vi bemærkede lige efter fødslen var, at han ikke skreg. Han var meget slap, og lægerne var nødt at ventilere ham, og vi blev overført til et andet hospital, som bedre kunne behandle hans symptomer.

Efter 1 måned kom han ud af fuldtids respirator, kom på CPAP og blev overført til vores eget hospital.

Da han var 5 måneder gammel, fik vi ham endelig hjem. Men Vitus fik hjertestop på sin 6 måneders fødselsdag p.g.a. en kollapset lunge. Det lykkedes lægerne at genoplive ham, han kæmpede bravt og har været istand til at genvinde de fleste af sine evner igen.

Vitus er nu 14 måneder gammel og han er en glad lille dreng – men han har også masser af temperament (Det har han fra sin mor :))!! Han nyder at lege med sit legetøj, at se Postmand Per og Garfield, men bliver meget gal, når der kommer rulletekster. Det meste af tiden er han nødt til at ligge ned, men vi træner og hjælper ham til at sidde op i sin nye og støttende kørestol. Vitus sover nu om natten med BiPAP respirator, hvilket hjælper enormt ved at udvidde hans lunger, så han kan nyde dagtimerne uden respiratorisk assistance, undtagen CPAP hvis han er forkølet. Vitus er ikke trakestomeret og vi har besluttet, at sådan skal det være. Vitus kan ikke synke selv, så han indtager mad via en MicKey sonde direkte ind i maven.

vitus2  vitus4 vitus5